💬

Ujumbe

Kutuma ujumbe uliofichwa/Sending encrypted memos

Unapotuma shughuli ya Z2Z (kutoka kwenye anwani iliyofichwa hadi kwenye anwani nyingine iliyofichwa), unaweza kuingiza ujumbe mfupi (memo) kwenye shughuli hiyo. Ujumbe huu unaweza kutumika kwa mambo mbalimbali.

Kutia saini miamala/Signing Transactions

Ujumbe hutumika kwa kiasi kikubwa kutia saini malipo. Kwa sababu miamala iliyoshirikiwa ni ya siri na haionyeshi data yako, huwezi kuona ni nani aliyekutumia ZEC, na kwa ajili ya nini ZEC zilipelekwa.

Watumiaji wanaweza kutumia uwanja wa memo kutia saini jina lao au jina la uongo ili kumjulisha mpokeaji ni nani aliyetuma miamala. Pia wanaweza kuelezea kwa nini miamala hiyo ilifanyika.

Kutuma Ujumbe/Sending a Message

Matumizi mengine ya ujumbe uliyofichwa (encrypted memo) ni kutuma ujumbe kwa mtu mwenye z-addr. Ujumbe huu unaweza kuwa kuhusu kitu chochote, iwe ni ukumbusho kwa rafiki, au ujumbe muhimu ambao unahitaji kubaki kuwa siri kama inavyowezekana.

Madokezo ya Mapenzi kwenye Blockchain

Kulikuwa na mtu aliyemtumia mpenzi wake ujumbe wa mapenzi katika kati ya masanduku ya kwanza ya Zcash blockchain. Mtu fulani aligundua kwamba mpenzi wake alimtumia faili kupitia memo ya Zcash. Faili hilo lilikuwa tiketi ya hafla maalum, nje ya nchi, ambayo yeye na mpenzi wake walikuwa wamezungumza kuhusu kwenda pamoja.

Memo hiyo ilikuwa ujumbe wa mapenzi.

Rasilimali/Resources